Inloggen Aanmelden

Robxead

robxead.plazilla.com
Fotografie tips en trucs
Tuinplanten
Vijverplanten
Bezienswaardigheden Rome
Bezienswaardigheden Valencia

Het maken en het doel van een SWOT analyse of sterkte zwakte analyse

Door Robxead op 27/11/2012 15:55 geplaatst in Business management

In dit artikel lees je alles over het maken van een SWOT analyse, waarin sterkte en zwakte worden afgezet tegen kansen en bedreigingen. Ook wordt een voorbeeld uitgewerkt. Een SWOT analyse kan worden ingezet voor een bedrijf, een team of een persoon.

Tags/labels: ManagementArtikelen, MethodenTechnieken

Wat is SWOT of een SWOT analyse

SWOT is een Engels acroniem waarvan de letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats, ofwel sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen. SWOT is een methodiek waarmee de sterkte en zwakte kunnen worden geanalyseerd en afgezet tegen bedreigingen en kansen. Deze analyse kan voor een team worden toegepast, voor een individu maar ook voor een bedrijf. Ook kan een SWOT analyse worden gebruikt om de concurrentie te analyseren of om een bepaald bedrijfsaspect zoals financiën te analyseren.

Doel SWOT analyse

Het doel van een SWOT analyse is het opstellen van een strategie en een koers. Deze strategie en koers dienen als basis voor verbetering waarbij de kansen worden gegrepen en bedreigingen de kop in gedrukt. Voor een bedrijf kan het dan gaan over producten, marketing, positionering, het schrijven van een ondernemingsplan en dergelijke. Voor een individu kan de analyse als basis dienen voor carrièreontwikkeling maar ook als voorbereiding op een sollicitatiegesprek.

cb73623ef6b753dc04d67ae5523dd32c.jpg

Strength of sterkte

Met Strength of sterkte gaat het om kenmerken die een kracht vormen van de van het te analyseren bedrijf, team, product of persoon zelf. Sterkte komt dus altijd van binnenuit. Voor een individu kan bijvoorbeeld een goede opleiding en theoretische onderlegging een pluspunt zijn.

Weakness of zwakte

Met Weakness of zwakte gaat het om kenmerken die een zwak punt vormen van de van het te analyseren bedrijf, team, product of persoon zelf. Zwakte komt dus altijd van binnenuit. Voor een bedrijf kan het hebben van een slechte financiële positie bijvoorbeeld een zwakte zijn

Opportunity of kans

Bij Opportunity of kans gaat het om externe kansen voor het bedrijf, team, product of individu. Bij dit gedeelte van de analyse kijken we dus naar buiten. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar concurrentie, leveranciers, afnemers, politiek, economisch klimaat, koopkracht, hypes, klanten, et cetera. Een voorbeeld is de nakende vergrijzing die meer kansen biedt voor jonge medewerkers op de arbeidsmarkt.

Threat of bedreiging

Bij Threat of bedreiging gaat het om externe bedreigingen voor het bedrijf, team, product of individu. Ook bij dit gedeelte van de analyse kijken we dus naar buiten. Ook bij bedreigingen kun je kijken naar concurrentie, leveranciers, afnemers, politiek, economisch klimaat, koopkracht, hypes en klanten. Een voorbeeld is een verzadiging van de afzetmarkt met goedkope importproducten

SWOT analyse

De SWOT analyse bestaat uit vier delen:

  1. Brainstormsessie SWOT
  2. Opstellen confrontatiematrix
  3. Bepalen belangrijkste issues
  4. Opstellen van de SWOT analyse

1) Brainstormsessie SWOT

In de brainstormsessie wordt de basis gelegd voor de SWOT analyse. We bepalen achtereenvolgens de Sterkte, Zwakte, Kansen en Bedreigingen. Voor meer informatie over het houden van een brainstorm, lees brainstormen doe je zo.

Gebruik een whiteboard of een groot stuk papier, wat in vier delen wordt verdeeld (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) en behandel achtereenvolgens die onderwerpen. Benadruk dat het bij zwakte en sterkte om interne factoren gaat en bij kansen en bedreigingen om externe factoren. Schrijf deze benoemde zaken in het juiste vlak.

05c97cc64751d6816f5ec1784261d8c9.jpg

Loop vervolgens door de benoemde factoren heen. Vaak lijken ze op elkaar en kunnen naar een hoger aggregatieniveau worden getrokken. Probeer om er niet meer dan drie over te houden per vlak.

2) Opstellen confrontatiematrix

Nadat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn vastgesteld worden de interne en externe factoren uitgezet tegenover elkaar. Zet verticaal de sterktes en de zwaktes en en horizontaal de kansen en bedreigingen uit.

28c133c0b1b8779e50d3f2452ab645a5_medium.

3) Bepalen belangrijkste issues of kwesties

Vervolgens wordt beoordeeld welke issues (kwesties) nu het allerbelangrijkste zijn, Daarvoor krijgen alle deelnemers geeltjes met punten. Deze hangen ze in de vakjes waarbij ze de voor hun meest relevante het hoogste punt geven. Daarna worden de punten bij elkaar geteld.

5974e9812badfb0c952ec7d0e3faa36c_medium.

Bij het opstellen van de SWOT analyse worden de vlakken met de hoogste punten verder uitgewerkt naar strategie en plannen. Daarbij is het van belang om te kijken in welke kwadrant het hoogst wordt gescoord. Hieruit kun je afleiden in welke modus een bedrijf opereert:

  • Het gebruik van je sterktes om je kansen te grijpen, is kiezen voor de aanval
  • Het gebruik van je sterktes om bedreigingen af te wenden, is verdedigen
  • Het versterken van je zwaktes om kansen te grijpen, duidt op groeien
  • Het versterken van je zwaktes om de bedreigingen af te wenden duidt op overleven.

4) Opstellen van de SWOT analyse

Bij de uiteindelijke SWOT analyse worden de punten die het belangrijkste worden gevonden verder uitgewerkt in concrete plannen. Daarbij is het belangrijk om te kijken of iedereen zich senang voelt in de gekozen modus. Gaan we bijvoorbeeld voor overleven of gaan we vol in de aanval?

Zo zou in dit voorbeeld het gebrek aan innovatie de kop in kunnen worden gedrukt door een aantal startup’s op te kopen. Immers er is sprake van een sterke financiële regeling.

Succes met de SWOT analyse

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
27/11/2012 17:05
Dit moeten we nog maar een paar keer lezen,goed en intresant artikel.
27/11/2012 16:32
Goed en compleet artikel!