Inloggen Aanmelden

Robxead

robxead.plazilla.com
Fotografie tips en trucs
Tuinplanten
Vijverplanten
Bezienswaardigheden Rome
Bezienswaardigheden Valencia

Het opstellen van een adviesrapport, aanpak, opbouw en voorbeeld

Door Robxead op 04/07/2013 16:34 geplaatst in Business management

In dit artikel lees je alles over het schrijven van een adviesrapport of adviesnota. Welke aanpak kies je, hoe bouw je een rapport op, Tevens een voorbeeld en uitleg van de structuur.

Tags/labels: ManagementArtikelen, MethodenTechnieken

Wat is een adviesrapport

Een adviesrapport of adviesnota is een rapport waarin een advies wordt gegeven over een bepaald onderwerp. Een advies is een voorstel dat door de adviesvrager naast zich neer kan worden gelegd.

Wat is adviseren28ec07368f97e36e6c88d95acd9b2937_medium.

Adviseren, het uitbrengen van een advies, is een vak. In een advies wordt gepoogd om degene aan wie het advies wordt uitgebracht te overtuigen om de geadviseerde keuze te maken.

Vanwege het aspect van overtuiging zijn de argumenten voor het maken van de geadviseerde keuze en de consequenties van het maken of afwijken van die keuze van groot belang.

Een advies kan gevraagd zijn maar een advies kan ook ongevraagd worden gegeven. 

Opbouw of structuur adviesrapport

In een adviesrapport dien je in enkele zinnen kunnen uitleggen wat je advies is, welke argumenten je daarvoor hebt en waarom het advies moet worden opgevolgd. Dat vraagt om structuur en een gedegen opbouw.

Template of lay-out van een adviesrapport

 1. Titelblad
 2. Managementsamenvatting
 3. Inhoudsopgave
 4. Inleiding
 5. Alternatieven
 6. Advies
 7. Conclusie
 8. Bronvermelding
 9. Begrippen
 10. Bijlagen

Titelblad

b05db0083d288e2eca3d66413b39eada.jpg

Het titel blad is de voorkant van het rapport. De vormgeving is daarom erg belangrijk. Hou deze strak en zakelijk. Eventueel kun je in Microsoft Word een paar templates vinden voor de voorkant.

Behalve de titel, bevat een adviesrapport doorgaans ook een slogan, een eyecatcher waarin de invalshoek/conclusie/adviesrichting kan worden verpakt.

Een mooi voorbeeld: het rapport over de noord-zuidlijn in Amsterdam heeft als slogan “bouwen aan verbinding”. Belangrijk is om in de titel de context van het advies aan te geven, bijvoorbeeld: adviesrapport over de toekomst van …”.

Het titelblad bevat minimaal de volgende onderdelen:

 • Slogan
 • Titel document
 • Auteur(s)
 • Versienummer & datum

Managementsamenvatting

In niet meer dan een half A4 wordt weergegeven wat het advies is en de onderbouwing hiervan is. De managementsamenvatting is misschien wel het moeilijkste en belangrijkste gedeelte van het hele adviesrapport. De managementsamenvatting is vaak beslissend voor het wel of niet opvolgen van een advies.

Inhoudsopgave3913ca83e01533aa5447454dba9ffaf5.jpg

Deze kan eenvoudig gegenereerd worden met Microsoft Word. Zorg dat een inhoudsopgave nooit meer dan twee niveaus diep is om leesbaar te blijven.

Inleiding

In de inleiding worden aanleiding en de probleemstelling beschreven. De aanleiding geeft de reden voor het uitbrengen van het advies aan en de context. De probleemstelling is heel belangrijk want hier wordt afgebakend wat de onderzoeksvraag is en wat de doelstelling van het advies is. Tevens worden eventuele randvoorwaarden voor de oplossing beschreven.

Alternatieven

In eerste instantie wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Welke weg heb je bewandeld om tot het advies te komen. Denk bijvoorbeeld aan literatuuronderzoek, laboratorium onderzoek, enquêtes, en dergelijke. Vervolgens worden één of meer oplossingen voor het probleem beschreven en de consequenties van die oplossingen beschreven. Uiteindelijk worden de oplossingen tegen elkaar afgewogen.

Advies

db3362051425e8264e64d6804f9d69f9_medium.

In het advies wordt beschreven welke oplossing wordt aanbevolen en waarom dit de juiste oplossing is.

Waar mogelijk wordt een indicatie van kosten en/of doorlooptijd gegeven. Ook wordt de reikwijdte van het advies beschreven.

Bronvermelding

Het hoofdstuk bronvermelding is heel belangrijk. Een bronvermelding of referentie is een verwijzing naar de oorsprong van informatie als die voor een publicatie of uitzending wordt gebruikt. Lees hier de regels voor correcte bronvermelding, methodes Harvard, Vancouver en Apa.

Begrippen

In dit hoofdstuk worden gebruikte begrippen en afkortingen kort beschreven of toegelicht.

Bijlagen

In de bijlagen worden eventuele onderzoeksresultaten beschreven. Ook voor de context, probleemstelling  of het advies relevante achtergrondinformatie worden in dit hoofdstuk opgenomen.

Succes met het schrijven van een adviesrapport!

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
04/07/2013 22:06
Ik schrijf bijna dagelijks adviesrapporten en kan me in het bovenstaande prima vinden. Wanneer je werkzaamheden verricht waarvoor je gecertificeerd bent dien je in bepaalde gevallen te houden aan de voorgeschreven protollen waaraan een rapportage dient te voldoen (wat minimaal in een rapport moet staan). Bij ons is een onderdeel bijvoorbeeld een hypothese stellen, de resultaten interpreteren en daaraan conclusies verbinden en aanbevelingen doen. Wij gebruiken geen samenvatting als eerste blad (men is namelijk al snel geneigd de rest van het rapport niet meer te lezen). Veel andere bureaus doen dit wel... zelf ben ik er geen voorstander van.